Pompy poziome

IP zgodne z DIN, ASME

Jednostopniowe poziome pompy do cieczy agresywnych chemicznie typ IP zgodne z DIN, ASME (API 610/ISO 13709)

 

 

 

Pompy z wymiennym wkładem (back pullout design). Zastosowanie: instalację podwyższające ciśnienie; zasilanie i uzdatnianie wody; odsalanie wody; instalacje gorącej wody; przemysł rafineryjny; cyrkulacja wody zasilającej.

Więcej...

MCC

Jednostopniowe kompozytowe poziome pompy wirowe typ MCC (dawniej ROWA-MCC)

 

 

 

Pompy z wymiennym wkładem (back pullout design), do ekstremalnie ścierających i agresywnych chemicznie cieczy. Zastosowanie: odsiarczanie spalin; spalarnie; produkcja farb; przemysł chemiczny; uzdatnianie wody; odsalanie wody morskiej. Wszystkie zwilżalne części pompy są wykonane z kompozytu SICcast®

Więcej...

MC

Jednostopniowe kompozytowe poziome pompy wirowe typ MC (dawniej ROWA-MC)

 

 

 

Pompy z wymiennym wkładem (back pullout design), do ekstremalnie ścierających i agresywnych chemicznie cieczy. Zastosowanie: odsiarczanie spalin; spalarnie; produkcja farb; przemysł chemiczny; uzdatnianie wody; odsalanie wody morskiej; produkcja nawozów, potażu. Wszystkie zwilżalne części pompy są wykonane z kompozytu SICcast®

Więcej...

WRX zgodne z DIN, ASME

Poziome pompy do cieczy z dużą ilością zanieczyszczeń typ WRX zgodne z DIN, ASME

 

 

 

Pompy z wymiennym wkładem (back pullout design), z regulacją szczeliny pomiędzy wirnikiem a korpusem. Zastosowanie: do cieczy o wysokiej ilości również bardzo twardych cząstek stałych, agresywnych chemicznie: przekopy tuneli, transport żwiru i piasku (bagrowe), urobku i popiołów; produkcja tlenków cynku; cukrownie.

Więcej...

WR

Jednostopniowe poziome pompy do abrazyjnych ścieków typ WR

 

 

 

Pompy z wymiennym wkładem (back pullout design), z regulacją szczeliny pomiędzy wirnikiem a korpusem. Zastosowanie: do ścieków o wysokiej temperaturze, cieczy wycierających i agresywnych chemicznie, odsiarczanie spalin (mleczko wapienne, ścieki gipsowe); urządzeń oczyszczających wymienniki ciepła; przemysł budowlany (mieszanki wodno-cementowe); produkcja nawozów, potażu (solanki); rafinacja i przetwarzanie minerałów.

Więcej...

HPXU, HPXM zgodne z DIN, ASME ATEX

Wielostopniowe poziome pompy wirowe do zanieczyszczonych (do 10%), neutralnych i agresywnych chemicznie cieczy; typ HPXU, HPXM zgodne z DIN, ASME ATEX

 

 

 

Pompy konstrukcji pierścieniowej. Zastosowanie: odwodnienie kopalń, instalację podwyższające ciśnienie; zasilanie i uzdatnianie wody; instalacje gorącej wody i kondensatu; przemysł rafineryjny; przemysł minerałów.

Więcej...

HPXL zgodne z DIN, ASME, ATEX

Wielostopniowe poziome pompy wirowe do zanieczyszczonych (do 10%), neutralnych i agresywnych chemicznie cieczy; typ HPXL zgodne z DIN, ASME, ATEX

 

 

 

Pompy konstrukcji pierścieniowej. Zastosowanie: odwodnienie kopalń, instalację podwyższające ciśnienie; zasilanie i uzdatnianie wody; instalacje gorącej wody i kondensatu; przemysł rafineryjny; przemysł minerałów.

Więcej...

HPE

Wielostopniowe poziome pompy wirowe do czystych i lekko zanieczyszczonych oraz neutralnych i agresywnych chemicznie cieczy; typ HPE

 

 

 

Pompy konstrukcji pierścieniowej. Zastosowanie: instalację podwyższające ciśnienie; zasilanie i uzdatnianie wody; odsalanie wody; instalacje gorącej wody i kondensatu; przemysł rafineryjny.

Więcej...

HPH zgodne z DIN, ISO, ASME

Wielostopniowe poziome pompy wirowe do czystych i lekko zanieczyszczonych oraz neutralnych i agresywnych chemicznie cieczy; typ HPH zgodne z DIN, ISO, ASME (API 610 / ISO 13709)

 

 

 

Pompy konstrukcji pierścieniowej. Zastosowanie: instalację podwyższające ciśnienie; zasilanie i uzdatnianie wody; odsalanie wody; instalacje gorącej wody i kondensatu; przemysł rafineryjny; cyrkulacja wody zasilającej i podawanie na dysze wtryskowe.

Więcej...