Wymienniki ciepła

DOC

Chłodnice oleju płytowe wymienniki ciepła, lutowane

 

 

 

Chłodzenie:
-  systemów hydraulicznych i smarowania
-  agregatów hydraulicznych i zespołów filtrujących
-  ciężkich przekładni i innego sprzętu transmisyjnego
-  pras i sprężarek

 

Więcej...

AlfaNova

Płytowe wymienniki ciepła ze stali kwasoodpornej NS14, NS27, NS52, NS76, NS400

 

 

 

Chłodnictwo
- chłodzenie oleju sprężarkowego
- skraplanie czynników chłodniczych
- odparowywanie czynników chłodniczych
- dochładzanie czynników chłodniczych
- wymienniki do celów absorpcyjnych

Ciepłownictwo - ciepła woda użytkowa
- w przypadku korozji miedzi
- w przypadku szczególnych wymagań
- w przypadku agresywnej wody wodociągowej
- w przypadku podwyższonych wymagań sanitarnych

Inne
- chłodzenie mediów i oleju hydraulicznego

 

Więcej...

CB

Płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią

 

 

 

Powszechnie używane we wszystkich tych aplikacjach ciepłowniczych i chłodzenia, gdzie wymagany jest komfort, niezawodność i bezpieczeństwo.
Ciepłownictwo:
do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej (zarówno kiedy budynek jest zasilany z własnego źródła ciepła - kocioł, pompa ciepła, słoneczna instalacja grzewcza - jak i wtedy, gdy wykorzy-stywane jest ciepło z zewnętrznej sieci cieplnej)
do przygotowania ciepłej wody użytkowej, wody basenowej,
do oddzielania układów zamkniętych od otwartych (kominki, piece),
do ogrzewania pomieszczeń szklarni itp.
dla potrzeb centralnego ogrzewania i
Chłodzenie:
chłodzenie lokalne (wykorzystane jest lokalne źródło chłodu wewnątrz budynku, takie jak: chillery, chłodnice powietrzne cieczy, lub odzysk chłodu).
centralne sieci chłodzenia, które zaopatrują kilkanaście budynków w wodę lodową.

 

Więcej...

Płytowe uszczelkowe

Wymienniki ciepła dla ciepłownictwa i chłodnictwa

 

 

 

Ciepłownictwo
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej
- instalacje centralnego ogrzewania
- ogrzewanie wody basenowej
- instalacje solarne

Zastosowania parowe

Chłodnictwo
- centralny system chłodniczy
- centralna miejska sieć chłodnicza
- chillery

 

Więcej...